افشین زمانی پیغمبری

Afshin Zamani Peyghambari
Afshin Zamani Peyghambari Photo.

افشین زمانی پیغمبری

از پایه گذاران سایت آشپزی هوم آرین است. علاقه او به آشپزی از وقتی شروع شد که هنوزخردسال بود. تا اینکه در ۲۴ سالگی با برادرانش در تهران اولین رستورانشان را باز کردند. او مدرک شف بین المللی بودن خود را ، از مدرسه آشپزی “آلکاری” در پالما مایورکا ( اسپانیا) دریافت کرده است