مرجان زمانی

Marjan Zamani

مرجان زمانی

مرجان زمانی از پایه گذاران سایت آشپزی هوم آرین است و به آشپزی و عکاسی علاقه زیادی دارد. او گیاه خوار است و به این دلیل در مورد رژیم های وگان و گیاه خواری تجربیات و اطلاعات زیادی دارد. به همین منظور او در این پیج با در اختیار گذاشتن دستورهای غذایی گیاه خواری وهمچنین وگان، قصد دارد به بازدید کنندگان این پیج نشان دهد که این دو رژیم غذایی علاوه بر مغذی و متنوع بودنشان، زمان آماده سازی کمتری در مقایسه با غذاهای گوشتی دارند و تهیه و پخت آنها آسان تر می باشد.