سالاد مخلوط کلم

می توانید سالاد مخلوط کلم همراه با سس مایونز خانگی را ظرف ۲۰ دقیقه آماده کنید . طرز تهیه مایونز خانگی همراه با تهیه سالاد را ملاحظه بفر مایید